Firma PROJEKT INSTAL przykłada dużą wagę do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji.

Posiadamy wiedzę zarówno z obszaru budownictwa jak i instalacji dlatego zajmujemy się nadzorem inwestorskim nad całą budową.
Ustawa f-gazowa

Należy pamiętać, że montaż pomp ciepła typu monoblock wymaga uprawnień! Przedsiębiorstwa zobowiązane są do posiadania certyfikatu f-gaz jeśli zajmują się instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń zawierających F-gazy.


W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych instalację lub serwisowanie może prowadzić jedynie i przedsiębiorstwo posiadające certyfikat f-gaz.

Dodatkowo firma musi dysponować całym zestawem wyposażenia technicznego, według wytycznych jednego z rozporządzeń Ministra Rozwoju.

Instalator montujący pompę ciepła typu Split bez połączenia jednostek i napełnienia czynnikiem chłodniczym nie jest zobowiązany do posiadania certyfikatu, ponieważ nie ingeruje w układ chłodniczy urządzenia. Oznacza to, że Instalator dokonujący montażu urządzenia typu Split może poprowadzić rurociągi chłodnicze pomiędzy jednostkami bez ich podłączenia. Przyłączenie rurociągu do jednostek może wykonać tylko osoba posiadająca certyfikat f-gazowy.

Share this Page